Kompletné preverenie osoby

Kompletné preverenie osoby je jednou z najkomplexnejších a najdôkladnejších služieb v rámci detektívnych činností. Cieľom tejto služby je poskytnúť klientovi čo najviac informácií o konkrétnej osobe.

kompletné preverenie osoby - detektívna kancelária

Koľko stojí kompletné preverenie osoby?

Táto cena odráža nielen samotnú pracovnú náročnosť, ale aj  náklady spojené s využitím technologických nástrojov a databáz. Je dôležité zdôrazniť, že v rámci tejto sumy klient získava komplexný a detailný pohľad na preverovanú osobu a to:

  1. Finančný profil: Analýza finančného stavu osoby, vrátane aktív, dlhov, investícií a iné.

  2. Pracovný a vzdelávací profil: Detailné preverenie zamestnania, kariérneho postupu, vzdelania a eventuálnych špecializácií alebo certifikátov.

  3. Register trestov a súdne záležitosti: Overenie prítomnosti alebo histórie trestných činov, ako aj účasť na občianskoprávnych sporoch.

  4. Online aktivity: Prieskum online aktivity osoby, vrátane sociálnych médií, blogov, fór a iných digitálnych stôp.

Klienti by mali mať na pamäti, že v závislosti od konkrétnych potrieb a náročnosti prípadu sa cena môže individuálne upravovať. 

Ak máte pochybnosti o vernosti svojho partnera ale hľadáte iný spôsob, ako získať relevantné dôkazy, existuje alternatíva… Služba s názvom „odhalenie nevery“ vám môže poskytnúť presné a overené informácie o správaní vášho partnera.

Metodika a postupy:

Pri kompletnom preverení sa využívajú rôzne metódy vrátane online databáz, verejných záznamov, fyzického sledovania, rozhovorov s tretími stranami, analýzy digitálnych dát a iných forenzných metód. Dôraz sa kladie na etické a legálne postupy, aby boli získané informácie dôveryhodné a platné.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Základné údaje o osobe

Meno a priezvisko (vrátane akýchkoľvek známych prezývok alebo predchádzajúcich mien) a dátum narodenia a rodné číslo (ak je k dispozícii).

Dôvod preverenia

Zrozumiteľný kontext alebo motivácia pre komplexné preverenie osoby môže pomôcť smerovať vyšetrovanie správnym smerom a určiť kľúčové oblasti záujmu.

Prípadné špecifické oblasti záujmu

Ak sú konkrétne oblasti alebo otázky, ktoré by mali byť v rámci preverenia prioritne riešené.

Predchádzajúce pokusy o preverenie

Informácie o predchádzajúcich pokusoch klienta preveriť alebo kontaktovať osobu môžu byť užitočné pri plánovaní stratégie vyšetrovania.

Ako informácie použijete

Z hľadiska etiky a zákona je dôležité mať jasno o tom, ako budú získané informácie využité.

+ ďalšie relevantné informácie

Poskytnutie čo najviac z týchto informácií nám umožní pristupovať k prevereniu systematicky a efektívne. Je však dôležité zdôrazniť, že všetky poskytnuté údaje sú spracovávané v súlade s príslušnými zákonmi a etickými normami našej profesie.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.