Preverenie adresy pobytu

Preverenie adresy pobytu si objednávajú jednotlivci alebo podniky, ktoré potrebujú získať presné informácie o aktuálnej adrese pobytu osoby…

preverenie adresy pobytu - detektívna kancelária

Koľko stojí preverenie adresy pobytu?

Cena za službu preverenia adresy pobytu je stanovená na 100 eur za jedno preverenie. V rámci tejto sumy je vykonaná komplexná analýza dostupných informácií s cieľom získať aktuálnu adresu alebo možné adresy, kde by preverovaná osoba mohla aktuálne bývať. 

Treba však zdôrazniť, že ak sa ukáže potreba dodatočného fyzického preverenia alebo iných terénnych činností na overenie adresy, takéto služby sa účtujú zvlášť. Tieto dodatočné činnosti sú fakturované podľa našej štandardnej detektívnej sadzby.

Túto službu sme optimalizovali tak, aby sme ju mohli poskytnúť klientom na počkanie. Po vykonaní potrebných krokov preverenia a ihneď po uhradení poplatku za službu je klientovi poskytnutá cieľová informácia. Je to rýchly a efektívny proces, navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám klientov, ktorí vyžadujú okamžité výsledky.

Taktiež vás môže vás zaujímať naša služba „Zistenie polohy telefónu“. V rámci tejto služby sme schopní určiť približnú geografickú polohu konkrétneho mobilného telefónu.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Aby sme mohli efektívne preveriť adresu pobytu osoby, potrebujeme od klienta nasledujúce informácie: 

Meno a priezvisko

Ak máte k dispozícii iba krstné meno spolu s rodným priezviskom, vieme aj na základe týchto limitovaných informácií vykonať dôkladné preverenie osoby.

Dátum narodenia alebo približný vek

V prípade, ak nemáte dátum narodenia, vieme vypátrať osobu aj na základe limitovaných informácií, ako je napríklad jej približný vek.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.