Preverenie dcérinho priateľa

Táto služba je zameraná na zhromaždenie informácií a dôkazov o osobe, ktorá má značný vplyv na život vašej dcéry.

Preverenie dcérinho priateľa - Detektívna kancelária

Koľko stojí preverenie dcérinho priateľa?

Cena za túto službu je variabilná a závisí od množstva faktorov, vrátane hĺbky preverovania, počtu detektívov zapojených do prípadu, použitej techniky a trvania samotného preverovania. Keďže každý prípad je jedinečný, náklady sa stanovujú individuálne po podrobnej konzultácii s klientom, kde sa oboznámime s jeho potrebami a obavami.

Najčastejšie sa cenová štruktúra zoskupuje do balíkov služieb, ktoré môžu zahŕňať základné sledovanie, pozorovanie sociálnych médií, preverovanie osobnej či profesnej histórie a iné. 

Uvedomujeme si, že si každý prípad žiada špecifický prístup a konzultáciu. Z toho dôvodu poskytujeme príležitosť stretnúť sa na osobnej konzultácii s kvalifikovaným odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultáciu účtujeme poplatok vo výške 100 EUR.

Možno by vás mohla zaujímať aj služba sledovania mobilného telefónu. Táto metóda ponúka možnosť dohliadať na komunikáciu a pohyb osoby a získavať tak informácie, ktoré by vám inak mohli uniknúť.

Ako budeme preverovať?

Služba zahŕňa rôzne detektívne metódy, vrátane sledovania, preverovania verejných a súkromných záznamov, zisťovania histórie v oblasti zamestnania, a ak je to potrebné, kontroly sociálnych médií a online komunikácie. Konečný cieľ je poskytnúť komplexný pohľad na osobu, vytvoriť profil jeho charakteru, sociálnych aktivít, finančnej stabilnosti a potenciálne aj kriminálnej minulosti.

Sledovanie osoby sa realizuje diskrétne, aby nedošlo ku kompromitácii preverovania. Naši detektívi majú bohaté skúsenosti v sledovacej technike a používajú štátne umenie technológie, aby poskytli presné a pravdivé informácie.

Po ukončení preverovania vám poskytneme podrobnú správu, ktorá zahŕňa všetky zistené informácie a dôkazy, vrátane fotografií, videozáznamov a iných relevantných dokumentov. Táto správa vám poskytne podrobný pohľad na osobu a umožní vám, aby ste urobili informované rozhodnutie o tom, či je táto osoba vhodná spoločnosť pre vašu dcéru.

Rodičovstvo prináša mnohé výzvy a rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a blaha vašich detí patria k tým najdôležitejším. Našou službou „Preverenie dcérinho priateľa“ chceme poskytnúť nástroje a informácie, ktoré vám pomôžu urobiť tieto rozhodnutia na základe overených dát, a nie iba na základe pocitov alebo podozrení.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Na vykonanie preverenia dcérinho priateľa je potrebné získať určité základné informácie, ktoré nám umožnia lepšie pochopiť kontext a určiť rozsah preverovania. Medzi tieto informácie zvyčajne patrí:

Osobné údaje priateľa

Meno, vek, adresa a iné základné identifikačné údaje o osobe, ktorú máme preverovať.

Sociálne siete

Ak je to možné, informácie o profiloch na sociálnych sieťach, cez ktoré je možné získať dôležité údaje o činnosti a sociálnom okolí dotyčnej osoby.

Miesto Zamestnania

Informácie o zamestnaní môžu byť užitočné pre získanie informácií o jeho finančnej stabilite alebo profesnom správaní.

Spoločná aktivita

Detaily o tom, kde sa vaša dcéra a jej priateľ najčastejšie stretávajú, môžu byť užitočné pre efektívne sledovanie.

Dostupné dôkazy

Ak už máte nejaké informácie alebo dôkazy, ktoré vás vedú k rozhodnutiu preveriť danú osobu, bude to užitočné pre hodnotenie prípadu.

+ ďalšie relevantné informácie

Tieto údaje umožnia našim detektívom formulovať najefektívnejší prístup k preverovaniu a aké detektívne metódy sa použijú. Zaručujeme vám, že všetky získané informácie sa spracovávajú s najvyššou úrovňou dôvernosti a integrity.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.