Preverenie partnera

Diskrétne preveríme vernosť prostredníctvom zinscenovaného scenára, v ktorom vášho partnera náhodne stretne osoba (muž alebo žena), a pokúsi sa ho zviesť. 

Preverenie partnera - Detektívna kancelária

Koľko stojí preverenie partnera?

Cena reflektuje vykonanie dvoch nezávislých pokusov, ale aj potrebnú prípravu, plánovanie a analýzu, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu. Odborné vedenie tohto procesu zabezpečuje, že oba pokusy sú vykonané s dôkladnou starostlivosťou, diskrétnosťou a profesionálnym prístupom, aby boli získané objektívne a dôveryhodné výsledky.

Uvedomujeme si, že si každý prípad žiada špecifický prístup a konzultáciu. Z toho dôvodu poskytujeme príležitosť stretnúť sa na osobnej konzultácii s kvalifikovaným odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultáciu účtujeme poplatok vo výške 100 EUR.

Ak máte pochybnosti o vernosti svojho partnera ale hľadáte iný spôsob, ako získať relevantné dôkazy, existuje alternatíva… Služba s názvom „odhalenie nevery“ vám môže poskytnúť presné a overené informácie o správaní vášho partnera.

Ak máte pochybnosti o vernosti svojho partnera ale hľadáte iný spôsob, ako získať relevantné dôkazy, existuje alternatíva – Služba s názvom „odhalenie nevery“

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Inscenácia s náhodným stretnutím je zložitý a sofistikovaný proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a precíznu realizáciu. Hoci sa jedná o komplexnú metódu, jej celková časová náročnosť je obvykle obmedzená na maximálne 3 dni. Toto obmedzenie zahŕňa fázu plánovania, prípravy, samotnú realizáciu inscenácie a analýzu získaných údajov. 

Pred zahájením procesu preverovania vernosti partnera je nevyhnutné, aby nám klient poskytol všetky relevantné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné plánovanie a vykonanie zinscenovaného stretnutia. 

Tieto informácie zahrňujú:

1.

Identifikácia, fotografia a popis fyzického vzhľadu umožňujú rýchlu a presnú identifikáciu osoby.

2.

Rozpis typických miest, kde sa partner pohybuje (napr. práca, reštaurácie, fitness centrum), a časový harmonogram týchto aktivít.

3.

Informácie o tom, či partner jazdí na vozidle, ako aj detaily o značke, type a farbe vozidla. Taktiež informácie o častých trasách, ktoré absolvuje

4.

Klientov názor na najvhodnejší čas a miesto na uskutočnenie inscenovaného stretnutia.

5.

Požiadavky na osobné záujmy a koníčky, ktoré by mohli byť využité na vytvorenie prirodzeného a dôveryhodného kontextu stretnutia. 

6.

Aké sú bežné spôsoby komunikácie partnera, napr. sociálne siete, aplikácie atď., ktoré môžu byť zapojené do procesu.

7.

Aké sú bežné spôsoby komunikácie partnera, napr. sociálne siete, aplikácie atď., ktoré môžu byť zapojené do procesu.

+ ďalšie relevantné informácie

Informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri plánovaní inscenácie a umožňujú nám prispôsobiť stratégiu individuálnym potrebám a okolnostiam každého klienta. Výsledkom je precízne vypracovaný a efektívne realizovaný plán, ktorý zohľadňuje všetky aspekty daného prípadu, a teda zvyšuje pravdepodobnosť úspešného získania potrebných informácií.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.